Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kvalitetskrav

Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion (KTVI) er stiftet af brancheorganisationerne Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer & Entreprenører med henblik på, at TV inspektion af afløbsledninger udføres med en høj faglighed og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester

Certificeringsordningen hviler på følgende fire hovedsøjler:

 1. Autorisation som kloakmestervirksomhed
 2. Uddannelse og efteruddannelse
 3. Kvalitetsledelse og dokumentation i overensstemmelse med et certificeret KLS system
 4. Ekstern 3. partskontrol, udført af en af sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans

Kravspecifikation
Kravspecifikationen omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der sælger ydelser til brug for TV-inspektion af kloakledninger indenfor det kloakautoriserede område. 

Kravspecifikationen er trådt i kraft 1. januar 2017.

Kravspecifikationen omhandler følgende:  

 • Certificeringens gyldighedsområde
 • Krav til virksomheden
 • Krav til virksomhedens dokumentation m.v.
 • Krav til virksomhedens medarbejdere
 • Procedure for godkendelse af virksomheder og kontrolinstansens kontrol/efterprøvning
 • Virksomhedens eventuelle brug af leverandører
 • Ansøgning om certificering
 • Registrering hos relevante myndigheder
 • Bilagsliste

Læs om de enkelte punkter ved at navigere rundt i venstremenuen eller download et samlet dokument med hele kravspecifikationen her.