Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kvalitetskrav

Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-inspektion (KTVI) er stiftet af branche-organisationerne Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer & Entreprenører med henblik på, at TV-inspektion af afløbsledninger udføres med en høj faglighed og ensartet kvalitet, af certificerede virksomheder med autorisation som kloakmester

Certificeringsordningen hviler på følgende tre hovedsøjler:

  1. Autorisation som kloakmestervirksomhed
  2. Uddannelse og efteruddannelse
  3. TV-inspektionsudstyr som opfylder nærværende kravspecifikation

Kravspecifikation
Kravspecifikationen omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der sælger ydelser til brug for TV-inspektion af kloakledninger indenfor det kloakautoriserede område. 

Kravspecifikationen er trådt i kraft 01. januar 2020.

Kravspecifikationen omhandler følgende:  

  • Certificeringens gyldighedsområde
  • Krav til virksomheden
  • Krav til virksomhedens medarbejdere
  • Virksomhedens eventuelle brug af leverandører
  • Ansøgning om certificering
  • Registrering hos relevante myndigheder
  • Bilagsliste

Læs om de enkelte punkter ved at navigere rundt i venstremenuen eller download et samlet dokument med hele kravspecifikationen her.