Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bilagsliste

1.   TV rapport
2.   Godkendelse af operatører
3.   Opfølgningskursus for operatører
4a. Eksempel på procedure for virksomhedens egenkontrol
4b. Eksempel på skema til Egen/slutkontrol ved udførelse af TV inspektion
5.   Certificeringsordningens mærke/logo
6a. Certifikat (til certificerede virksomheder).
6b. TV-operatørbevis (til godkendte TV-operatører)
7.   Acceptkriterier (anvendes ved eventuel kontrol af en TV inspektion).
8.   Procedure for inddragelse og berostillelse af et certifikat samt overgangsordning.
9.   Klagevejledning
10. Tjekliste for kontrolinstansens audit af certificerede virksomheder.

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 1. januar 2017

Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf