Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav til virksomhedens dokumentation m.v.

Procedure for TV-inspektion skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem (bilag 4a). I forbindelse med kontrolinstansens eksterne kontrol/efterprøvning jf. pkt. 6 skal virksomheden kunne fremvise dokumentation for:

  1. Arkivering, genfinding og sporbarhed af udførte tv-inspektioner.
  2. Dokumentation for TV operatørers uddannelse og løbende efteruddannelse
  3. Angivelse af personer, deres funktion og ansvar ved arbejdets udførelse
  4. Baggrundsmateriale, herunder aftalen med kunden, evt. aftalesedler, myndighedskontakt, tegninger og beskrivelser
  5. Dokumentation for at forundersøgelser, projektgranskning samt egenkontrol og slutkontrol er udført i overensstemmelse med virksomhedens KLS system
  6. Behandling af kundeklager og begåede fejl ved udført TV inspektion, og virksomhedens besvarelse af disse. (Afvigelsesbehandling)
  7. Intern efterprøvning
  8. Regelgrundlag, herunder en gældende fotomanual (Dandas)

 

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 1. januar 2017

Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf