Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav til virksomheden

Virksomheden skal have autorisation kloakmestervirksomhed og have fast forretningssted indenfor den Europæiske Union.

Al kommunikation skal kunne foregå på dansk.

Certificerede virksomheder kan i sin markedsføring og kommunikation anvende certificeringsordningens mærke/logo jf. bilag 5.

Hvis en certificering inddrages eller stilles i bero skal virksomheden omgående fjerne alt markedsførings- og kommunikationsmateriale, der kan vække forestilling om, at virksomheden er certificeret i henhold til nærværende kravspecifikation.

Virksomheden skal meddele sekretariatet for KTVI, hvem der til enhver tid tegner virksomheden juridisk, samt navne på virksomhedens TV-operatører.

TV-inspektion af skal udføres af personer med et gyldigt TV-operatørbevis jf. pkt. 4.
Virksomheden skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for TV-operatørers uddannelse og løbende efteruddannelse.

En TV-inspektionsopgave skal udføres efter kundens ønsker og krav i overensstemmelse med nærværende kravspecifikation. TV-inspektion skal desuden udføres iht. til retningslinjerne i gældende fotomanual (Dandas).

KTVI kan til enhver tid indkalde virksomhedens optagelse af en TV-inspektion samt øvrig dokumentation til en ekstraordinær kontrol.

Acceptkriterier for TV-inspektion er fastsat i bilag 7.

Sporbarhed
TV-optagelser, TV-rapporter, tegninger/skitser, egenkontrolskemaer og foto/videoprint skal arkiveres på en sikker måde, som sikrer genfinding. TV-optagelser skal kunne afspilles på almindeligt standard medieudstyr.

Data og observationer foretaget ved en TV-inspektion registreres på certificeringsordningens TV-rapport jf. bilag 1 eller anden rapport jf. fotomanualens standard, herunder TV-udstyrets software.

TV-rapport udarbejdes i følgende tilfælde:

 • Når det er en del af aftalegrundlaget med kunden
 • Ved behandling af klager eller ekstraordinær kontrol af medier jf. pkt. 3

Endvidere skal fotografering/videoprint udføres ifølge aftalegrundlaget med kunden.

I forbindelse med en TV-inspektionsopgave skal der på skærmen som minimum indtastes og beskrives:

 • Start og slut for hvert stræk
 • Dato- og tidsfastsættelse
 • Stedsangivelse
 • Meterangivelse min. pr. 0,5 meter

Udstyr
TV-inspektionsudstyret skal som minimum opfylde følgende specifikationer:

 • Farveoptagelser
 • Skarpe retvendte billeder, også i fleksible rør
 • Metervisning, med angivelse af afstand pr. 0,5 meter.
 • Tastatur
 • Meterangivelse på observationer
 • Optages og lagres på anerkendt læsbart medie
 • Tekst på skærm

 

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 01. januar 2020

Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf