Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Procedure for godkendelse af virksomheder og kontrolinstansens kontrol/efterprøvning

Krav til kontrolinstansen
Kontrolinstansen skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans på kloakområdet. Kontrolinstansen er forpligtet til at udføre kontrol/efterprøvning af den certificerede virksomhed i henhold til nærværende kravspecifikation. Auditoren, som gennemfører efterprøvningen, skal være uddannet Lead auditor og være godkendt af sikkerhedsstyrelsen indenfor det autoriserede kloakområde. Auditoren, der foretager kontrollen/efterprøvningen, skal desuden besidde grundlæggende viden indenfor TV-inspektion og have deltaget i KTVI´s godkendelsesdag for tv-operatører.

Kontrolaktiviteterne indeholder en fase 1, som er en forhåndsgennemgang af kvalitetsledelsessystemet, og en fase 2, hvor den til virksomheden tilknyttede kontrolinstans foretager et auditbesøg hos virksomheden, evt. i kombination med et ordinær auditbesøg på kloakområdet.

Fase 1 skal være gennemført før virksomheden kan optages på KTVI´s liste over certificerede virksomheder, og fase 2 skal gennemføres senest ved førstkommende ordinære audit, indenfor kloakområdet, efter at fase 1 er gennemført.

Når fase 1 er gennemført med et positivt resultat (virksomheden er vurderet til at efterleve kravene) orienterer kontrolinstansen både virksomheden og sekretariatet for Kloakmestrenes TV- Inspektion om resultatet. Virksomheden vil dermed være certificeret og vil umiddelbart herefter blive oplistet på ktvi.dk som certificeret virksomhed samt modtage et Virksomhedscertifikat (jf. bilag 6b) fra KTVI.

Ved fase 2 auditbesøget kontrolleres/efterprøves det, om kvalitetsledelsessystemet er implementeret i virksomhedens interne forretningsgange, herunder om procedurer for TV-inspektion er implementeret og kravene i nærværende kravspecifikation er overholdt, jf. bilag 10 ”tjekliste for kontrolinstansens audit af certificerede virksomheder”.

Efter besøget orienterer kontrolinstansen både virksomheden og sekretariatet om resultatet. Ved et negativt resultat følges anvisningerne i bilag 8.
Med intervaller på maksimalt 2 år skal de certificerede TV inspektionsvirksomheder auditeres ved et fase 2 audit af kontrolinstansen.

Kravspecifikation

Gældende kravspecifikation inklusive bilag pr. 1. januar 2017

Hent kravspecifikationen med tilhørende bilag som pdf