Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bliv medlem - og vær med til at påvirke udviklingen!

Der er en række fordele ved at være medlem af Kloakmestrenes TV-inspektion, men samtidig er der også en række krav til uddannelse, kurser og kvalitetsstyring.

Fordele ved medlemskab

  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, kan man reklamere med at virksomheden har certifikat til at køre TV-inspektion.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, har man adgang til at benyttes ordningens logoer.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, giver det kunden en sikkerhed for at TV-inspektionerne udføres efter anerkendte retningslinjer og med uddannede og kvalificerede TV-operatører.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, får man sit firmanavn på ordningens hjemmeside, så kunderne altid kan finde et kvalificeret og certificeret kloakfirma til TV-inspektionsopgaven.
  • Kloakmestrens TV-inspektion arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af certificeret TV-inspektion til gavn for kunder og medlemsvirksomheder.
  • Kloakmestrenes TV-inspektion arbejder for forbedrede rammevilkår indenfor ordningens arbejdsområde, gennem aktiv politisk interessevaretagelse.     

Krav til uddannelse, kurser og kvalitetsstyring
Kloakmestrenes TV-Inspektion er baseret på uddannelse, egenkontrol og eksterne audits (kontrol) af firmaets kvalitetsstyringssystem. Uddannelsen er bygget op på, at TV-operatøren skal gennemgå og bestå en grundig basisuddannelse af 4-dages varighed. Basisuddannelsen er godkendt og underlagt AMU-uddannelsessystemet, hvorfor administration, betaling og tilskud følger de regler. Efter at du har gennemført og bestået det 4-dages AMU-kursus, skal du beslutte, om du ønsker at indtræde i certificeringsordningen.

TV-operatører der ønsker at indtræde i ordningen skal, udover at have gennemført og bestået ovennævnte 4-dages AMU-kursus, dokumentere minimum 2 års erfaring samt have en uddannelse som kloakmester, kloakrørlægger eller anlægsstruktør. Derefter skal TV-operatøren, hvis tilslutning til Kloakmestrens TV-Inspektion fortsat ønskes, gennemgå og bestå et godkendelseskursus.

Efter bestået gennemførelse af ovennævnte kurser kan TV-operatøren (og firmaet) blive tilsluttet sammenslutningen. TV-operatøren modtager efter gennemført og bestået godkendelseskursus et uddannelsesbevis, og vil herefter årligt blive indkaldt til obligatoriske efteruddannelseskurser..

Hvis TV-operatøren kan dokumentere en tidligere tilknytning til DTVK trin 1 ordningen eller er tilknyttet en nuværende eller fremtidig DTVK-ordning og TV-operatøren herigennem har gennemgået uddannelse, kan TV-operatøren undlade at gennemføre den 4-dages basisuddannelse.

For nærværende er der tre uddannelsessteder, der er godkendt af sammenslutningen til at forestå den AMU baserede basisuddannelse. De uddannelsessteder er Learnmark Horsens, AMU i Aalborg samt EUC Sjælland, afd. Køge.

Udover kravene til TV-operatøren er der en kravspecifikation, som firmaet skal leve op til. Denne kravspecifikation, der blandt andet også indeholder krav til TV-inspektionsudstyret, skal firmaet kunne dokumentere gennem firmaets kvalitetsstyringssystem.

Det er derfor en yderligere forudsætning af det tilknyttede firma er tilsluttet en uafhængig og af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, hvis arbejde overordnet kan beskrives i to faser.

I fase ét udføres der en forhåndsgennemgang af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Fase to består af et besøg på virksomheden med en efterfølgende vurdering af, hvor godt kvalitetsstyringssystemet er implementeret i de interne forretningsgange. Der må maksimalt være 12 måneder mellem en virksomheds ansøgning om certificering, til gennemførelsen af fase ét og fase to.

TV-inspektionsarbejdet vil herefter indgå i firmaets almindelige kvalitetsstyringssystem som Kontrolinstanserne gennemgår ved de ordinære besøg hvert andet år.

For medlemskab af Kloakmestrenes TV-Inspektion sendes det udfyldte skema Aftale om medlemskab af certificeringsordningen til info@kloakmestrenestvinspektion.dk, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt