Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bliv medlem - og vær med til at påvirke udviklingen!

Der er en række fordele ved at være medlem af Kloakmestrenes TV-inspektion, men samtidig er der også en række krav til uddannelse og kurser.

Fordele ved medlemskab

  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, kan man reklamere med at virksomheden har certifikat til at køre TV-inspektion.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, har man adgang til at benyttes ordningens logoer.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, giver det kunden en sikkerhed for at TV-inspektionerne udføres efter anerkendte retningslinjer og med uddannede og kvalificerede TV-operatører.
  • Er man som virksomhed med i certificeringsordningen, får man sit firmanavn på ordningens hjemmeside, så kunderne altid kan finde et kvalificeret og certificeret kloakfirma til TV-inspektionsopgaven.
  • Kloakmestrenes TV-inspektion arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af certificeret TV-inspektion til gavn for kunder og medlemsvirksomheder.
  • Kloakmestrenes TV-inspektion arbejder for forbedrede rammevilkår indenfor ordningens arbejdsområde, gennem aktiv politisk interessevaretagelse.     

Krav til uddannelse og kurser
Kloakmestrenes TV-Inspektion er baseret på uddannelse og efteruddannelse.
Uddannelsen er bygget op på, at TV-operatøren skal gennemgå og bestå en grundig basisuddannelse af 4-dages varighed. Basisuddannelsen er godkendt og underlagt AMU-uddannelsessystemet, hvorfor administration, betaling og tilskud følger de regler. Efter at have gennemført og bestået det 4-dages AMU-kursus, skal virksomheden beslutte, om de ønsker at indtræde i certificeringsordningen.

TV-operatører der ønsker at indtræde i ordningen skal, udover at have gennemført og bestået ovennævnte 4-dages AMU-kursus, dokumentere en uddannelse som kloakmester, kloakrørlægger, anlægsstruktør eller TV-operatøruddannelse fra DTVK eller tilsvarende. Derefter skal TV-operatøren, hvis tilslutning til Kloakmestrenes TV-Inspektion fortsat ønskes, gennemgå og bestå et operatør-godkendelseskursus.

Efter gennemførelse af ovennævnte AMU-kursus kan TV-operatøren (og virksomheden) blive tilsluttet certificeringsordningen.
Virksomheden skal være i besiddelse af autorisation som kloakmestervirksomhed.
TV-operatøren modtager efter gennemført og bestået operatør-godkendelseskursus et operatørbevis, og vil herefter årligt blive indkaldt til obligatoriske efteruddannelseskurser.

For TV-operatører som har gennemført 4 dages AMU-uddannelsen ”TV-inspektion af afløbsledninger”, men som endnu ikke har haft mulighed for at deltage i operatør-godkendelsesforløbet ved KTVI 's sekretariat, kan søge om dispensation om optagelse, hvis operatøren er tilmeldt næstkommende operatør-godkendelseskursus ved KTVI 's sekretariat.

Hvis TV-operatøren kan dokumentere en tidligere tilknytning til DTVK trin 1 ordningen eller er tilknyttet en nuværende eller fremtidig DTVK-ordning og TV-operatøren herigennem har gennemgået uddannelse, kan TV-operatøren undlade at gennemføre den 4-dages basisuddannelse.

For nærværende er der tre uddannelsessteder, der er godkendt af sammenslutningen til at forestå den AMU baserede basisuddannelse. De uddannelsessteder er Learnmark Horsens, AMU i Aalborg samt EUC Sjælland, afd. Køge.

Udover kravene til TV-operatøren er der en kravspecifikation, som virksomheden skal leve op til. Denne kravspecifikation  indeholder blandt andet krav til TV-inspektionsudstyret.

For medlemskab af Kloakmestrenes TV-Inspektion sendes det udfyldte skema Aftale om medlemskab af certificeringsordningen til info@kloakmestrenestvinspektion.dk, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt