Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Formål

Sammenslutningens formål er:

  • at udbrede kendskabet til certificeret TV-inspektion

  • at fremme kendskabet til aktiviteter indenfor TV-inspektionsområdet

  • at følge og påvirke udviklingen indenfor området

  • at arbejde for at TV-inspektionsarbejde udføres troværdigt og pålideligt af certificerede virksomheder

  • at fremme interessevaretagelsen for de tilsluttede foreninger og virksomheder for så vidt angår uddannelse, efteruddannelse, miljø, arbejdsmiljø og teknik, herunder de økonomiske rammebetingelser for virksomhederne

  • at arbejde for at TV-inspektion af kloak- og afløbsinstallationer indenfor kloakautorisationsområdet vil ske regelmæssigt med intervaller på maksimalt 10 år eller alternativt blive en del af huseftersynsordningen og den lovpligtige tilstandsvurdering af bygninger i forbindelse med handel/overdragelse af disse.